Visoke gradnje

 

Na području visoke gradnje Bitermo je u Crnoj Gori startovao ambiciozno, za početak sa obnovom hotela Pricess u Baru i izgradnjom poslovno-stambenog kompleksa Atlas Capital Centar u Podgorici. Oba objekta su reprezentativna već  sama po sebi, pored toga jasno odražavaju poslovnu filozofiju Biterma MNG, koji gradnji ne pristupa samo strogo tehnički već cjelovito i inovativno. Kod hotela Princess se sve to već vidi; dovoljno je da ga obiđete i prošetate njegovim hodnicima i recepciji, restoranima i terasama i osjetite ugodnost i estetsko zadovoljstvo. Slična harmonija, premda u većim dimenzijama, se naslućuje kod Atlas Capital Centra.

Traženje usaglašenosti između forme i sadržaja, zgrade i njene okoline u urbanoj ili ruralnoj okolini je važna ideja vodilja Biterma MNG, bilo da se radi o stambenim ili industrijskim objektima. Ne radi se, naime samo o golom izvođenju pojedinačnog objekta već se stalno traže uporedna riješenja, kojima će se postići najbolji izgled objekta, a da ljudima, kojima je namenjen, stvori osećaj sigurnosti, doma i topline. Upravo to su motivi koji prate građevinsku struku od najstarijih vremena. Od prostih koliba do savremenih nebodera je cilj uvijek isti: izgraditi zgrade koje ljudima obezbjeđuju materijalnu i estetsku ugodnost. 

U Bitermu MNG prepoznajemo potrebe savremenog čovijeka, zato pri gradnji i rekonstrukciji objekata uvijek proizilazimo iz načela da se svaki pojedinac u svom ličnom ili radnom okruženju osjeća sigurno, prijatno i udobno.

 

Visoke gradnje
Visoke gradnje
Visoke gradnje
Visoke gradnje
Visoke gradnje
Visoke gradnje
Visoke gradnje
Visoke gradnje
Visoke gradnje
Visoke gradnje
Visoke gradnje
Visoke gradnje
Visoke gradnje
Visoke gradnje
Visoke gradnje
Visoke gradnje
Visoke gradnje
Visoke gradnje
Visoke gradnje
Visoke gradnje
Visoke gradnje
Visoke gradnje
Visoke gradnje
Visoke gradnje
Visoke gradnje
Visoke gradnje