Vruće/Hladno

U Bitermu MNG  znamo da se pobrinemo da u prostorijama  ljeti bude prijatno sveže a zimi toplo. Pri tome se odgovorno odnosimo prema okolini. Odnos prema okolini se iskazuje pre svega u odnosu prema energiji koja se koristi i zato kod našeg posla udružujemo potrebe i želje investitora sa savremenim riješenjima racionalne potrošnje energije.

Racionalna potrošnja energije je sastavni deo svakodnevnog pristupa riješavanju energetskih pitanja u objektima. Pratimo sve sisteme koji našim investitorima pomažu u smanjenju troškova eksploatacije i uticaja na okolinu.

Toplotnu energiju, koju proizvode rashladni sistemi, smo u celosti upotrebili za pripremu tople potrošne vode, tako da nije potreban rad kotlarnice u ljetnom periodu. Mediteranska klima omogućava upotrebu toplotnih pumpi, koji ljeti hlade a zimi greju prostorije, bez upotrebe dodatnih izvora energije.

Instaliranje sistema klimatizacije u postojećim objektima, postavlja pitanje kapacitete priključne snage električne energije. Problem povećanja priključne moći električne energije smo uspješno riješili sa, što je za naše prilike velika novost, upotrebom rashladnika i rashladnog agregata na plinski pogon.   

Racionalizaciju uvodimo i u klasične sisteme instalacije. Distribucija vazduha sa potiskom hladnog vazduha sa strane omogućava smanjenje količine obrađenog vazduha, osigurava klimatizaciju bez promaja i smanjuje troškove eksploatacije.